Avviser hemmelighold

Forsvarssjefen mener ikke at viktig informasjon ble holdt tilbake da de lot være å opplyse om at den norske sjefen i Afghanistan ble angrepet av veibomber.