Norske vindparker i det blå

Norge er nesten jumbo i Europa i utnyttelse av vind til kraftproduksjon, og er blant de minst attraktive landene å investere i vindkraft i.