- Brems sykelønnsutbetalinger

Det internasjonale pengefondet advarer Norge mot økningen i sykelønns- og trygdeutbetalinger