Ga blaffen i varsel om oljeforurensning

I 2004 advarte flere ordførere Kystverket mot å avslutte opprydningen etter Rocknes-forliset. Mange områder i skjærgården var da fortsatt forurenset av olje.