14 strakstiltak mot omskjæring

Slik skal regjeringen hindre omskjæring av kvinner.