Overkøyrde UDI og nekta asyl til atomvarslar

Utlendingsdirektoratet meinte at den israelske atomteknikaren Mordechai Vanunu oppfylte alle vilkår for å få asyl i Noreg. Det aksepterte ikkje statsråd Erna Solberg. Ho instruerte UDI om å avslå søknaden.