Åpnet verdens viktigste bank

Det såkalte dommedagshvelvet i Longyearbyen, der fjell og permafrost skal beskytte verdens frøarv, ble høytidelig åpnet tirsdag.