Klimagassutslipp ned

For annet år på rad går norske klimagassutslipp ned.