Den store bio-bløffen?

Så var likevel ikke biodrivstoff en del av klimaløsningen, skriver journalist Atle Anderson i denne bakgrunnsartikkelen.