Akerhaug, som har skrevet mye om muslimsk ekstremisme i Norge og utgitt boka «Norsk Jihad», sier Bhattis hjemkomst kan føre til en oppsving for det radikale norske islamistmiljøet.

— Bhatti har vært en sentral og viktig samlingsfigur i det radikale islamistiske miljøet. Hvis han blir værende er det grunn til å tro at det vil bli en oppsving i det radikale islamistmiljøet, sier Akerhaug til NRK.

Han sier Bhatti har heltestatus i ekstreme muslimske miljøer i Norge.

— Han satt i fengsel i Pakistan med røff behandling og mange i det radikale miljøet i Norge ser opp til ham for det han har måttet tåle. Heltestatusen hans er forsterket. Han er en karismatisk person som tilhengerne lytter til. Han viser et helt annet ansikt internt i dette miljøet enn i pressen og utad, sier Akerhaug.

— Det blir spennende å følge med på hva som skjer framover. Politiet vil søke å hindre at han forlater landet, sier Akerhaug.

Tilspisset sikkerhetssituasjon

Forfatter Kjetil Stormark mener Bhattis retur kommer til å tilspisse den sikkerhetsmessige situasjonen i Norge.

— At Bhatti er tilbake er svært dårlige nyheter. Jeg mener ikke å antyde at han har intensjoner i den ene og andre retningen. Men bare det at han er tilbake i Norge og gitt hans lederposisjon i det ytterliggående militante miljøet i Norge, gjør at ting vil kunne bli mer satt på spissen enn før hans retur, sier Stormark til NRK.

Konvertitt frykter Bhatti

Den norske konvertitten Yousef Assidiq, som tidligere har hatt kontakt med personer i det radikale islamistmiljøet i Norge, blant dem Bhatti selv, sier til Aftenposten at politiet lovte å informere ham dersom Bhatti returnerte til landet. Det skjedde aldri.

Han sier han er rystet over ikke å ha blitt informert.

— Jeg snakket akkurat med min politikontakt som fortalte at han ikke visste mer enn det som står i mediene, sier han til Aftenposten.

Assidiq forteller at han to ganger er blitt oppsøkt og truet av Bhatti.

— Han er den av ekstrem-islamistene jeg er frykter mest. Han har kapasitet og har vist at kan skade folk tidligere. Jeg regner med å møte politiet torsdag for å diskutere eventuelle sikkerhetstiltak, sier Assidiq.