I brevet spør justis— og beredskapsministeren om hvordan problemet kan løses og antall henleggelser reduseres, skriver VG.

— Jeg kan ikke instruere landets øverste påtalemyndighet, men finner det likevel riktig å komme med mitt syn og spørre hvordan vi sammen kan løse utfordringen, sier Anundsen.

Henlegger ved tilståelse

Han mener dette påvirker folks tillit til politiet, og reagerer spesielt sterkt på de tilfellene der den som har begått forbrytelsen, blir tatt inn til politistasjonen og tilstår i avhør, men opplever at politiet likevel henlegger saken.

— Det liker jeg ikke. Jeg skal som justisminister bidra med mitt. Så er det opp til Riksadvokaten å avgjøre hvordan det skal skje, sier Anundsen.

Også bekymret

Både Riksadvokaten og Politidirektoratet deler justisministerens bekymring.

Førstestatsadvokat Harald Strand ved Riksadvokatembetet understreker at Riksadvokaten flere ganger har understreket overfor statsadvokatene og politimestrene at saker med kjent gjerningsmann bare rent unntaksvis kan henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

Politidirektoratets avdelingsdirektør Knit Smedsrud sier at slike henleggelser er meget uheldig.

— Politidirektoratet arbeider med en rekke tiltak for å øke både kapasiteten og kvaliteten i politiets etterforskning, opplyser han til VG.