Det norske oljeselskap har ikke kommet til enighet med de øvrige partnerne på feltet om fordeling av eierandelene i forbindelse med samordningen av lisensene, skriver selskapet i en pressemelding.

– For Det norske har det hele tiden vært et avgjørende prinsipp at eierandelene i Johan Sverdrup skal fordeles basert på en kombinasjon av volum og verdi. Når det ikke var mulig å komme til enighet med partnerskapet om dette, kan vi heller ikke signere en avtale, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Foreløpig fordeling

De øvrige partnerne er Statoil, Lundin, Petoro og Maersk Oil. Disse har bedt Olje— og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene.

Inntil en endelig fordeling foreligger, har departementet avgjort at Statoils forslag til fordeling skal ligge til grunn: Statoil 40,0 prosent, Lundin 22,1 prosent, Petoro 17,8 prosent, Det norske oljeselskap 11,9 prosent og Maersk Oil 8,1 prosent.

Overleverer PUD

Partnerne er derimot enige om planen for utbygging og drift, den såkalte PUD-en, for feltets første fase. Planen blir fredag overlever til olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

– Dette er en stor dag. Vi leverer PUD for det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980-tallet. Johan Sverdrup vil skape verdier av stor betydning for Norge gjennom mange tiår. Feltets økonomi er robust også med dagens oljepris, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Hersvik i Det norske kaller feltet et «eksepsjonelt» prosjekt.

Med en balansepris på mindre enn 40 dollar per fat vil det ha god lønnsomhet og sikre en solid kontantstrøm for Det norske i mange tiår fremover, sier han