Kraftig refs av Haukeland sykehus

Bygningsmassen holder ikke mål, og presset på de ansatte går på sikkerheten løs. Arbeidstilsynet gir Haukeland universitetssykehus i dag en rekke pålegg og kommer med kraftig kritikk av arbeidsmiljøet i Helse Bergen.