Pumper bergens-blod til Østlandet

Mens Østlandet opplever blodkrise, har Blodbanken på Haukeland hatt nok blod i sommer. 700 poser med vestlandsk blod er sendt som krisehjelp.