Eldrebølgen presser velferden

Skal kvaliteten opprettholdes, må antallet pleiende hender i eldreomsorgen mer enn dobles før 2050, mener Statistisk sentralbyrå.