Gjev med ei hand og tek med den andre

Mens regjeringa seier dei har brukt 3,3 milliardar til dei fattige her i landet, meiner opposisjonen dei har kutta langt meir til dei same gruppene.