Brann i Sandnes

Redningsmannskaper slokket brannen i Sandnes og slo fast at ingen var hjemme i boligen som brant.