Kraftig oppblåst landbruksstøtte<p/>

Norge kan tilby å kutte landbruksstøtten med 6 milliarder kroner, uten at det får konsekvenser for norske bønder.