Sjøfuglene er ille ute

Fylkesmannen i Hordaland slår alarm: Mange sjøfuglarter fikk ikke unger i sommer. Små mengder tobis og annen egnet småfisk kan sammen med klimaendring være årsaken.