- Offiserer må kunne beordres

Alle offiserer må få beordringsplikt til å delta i internasjonale oppdrag, uansett alder og ansiennitet. Det kan ikke være slik at det først og fremst er offiserer med havarerte ekteskap bak seg som er aktuelle.