Aksjonærane skal skatte av utbyte

Skattekommisjonen, leia av tidlegare finansminister Arne Skauge, (H) gjekk i fjor inn for å gjeninnføre utbyteskatt for aksjonærar. Det vil også Regjeringa.