Dyrest når han bestemmer

Som oftest er det kvinnen som tar initiativet til forandringene i hjemmet.