Habilitetsproblem i kø i Høgsterett

Høgsterett er inne i ein stim av saker der spørsmålet om habiliteten til dommarane står i fokus.