Godkjent eller ikkje

I Sverige reknar ein med at inntil 70 prosent av potensielle sædgjevarar blir avviste, fordi dei har for dårleg sædkvalitet, eller på andre måtar ikkje eignar seg.