Sp vil «svinebinde» Ap

Senterpartiet går til regjeringsforhandlingar med Ap og SV med krav om å få ein svært detaljert regjeringsplattform. Alle tenkelege stridsspørsmål må vere avklart, skriv Vidar Ystad.