• (1/2)
    FANGST: Jørn Lindseth (med ryggen til) og Jørn Fortun har nettopp skutt en sel og er på vei mot land med den.

Bomskudd for seljakt

Myndighetenes forsøk på å redusere tallet på kystsel ved å invitere utlendinger til å jakte, har så langt vært en fiasko. Ikke én utlending har søkt om å få jakte sel i Norge.