Ekspert avblåste rasfare, så gikk raset

– Rassikringen er god, erklærte kommunens folk mandag. Tirsdag raste en 40-50 meter bred jordvoll ut i E39 ved Ålgård.