Viderefører forbud mot bruk av norske klasevåpen

Som det eneste land i verden vil Norge forby bruk av klaseammunisjon i sitt forsvar. Hensikten er å være foregangsland i arbeidet med et internasjonalt forbud mot slike våpen.