Varsler ikke om vold mot barn

Bare halvparten av dem som har mistanke om at barn blir utsatt for vold, melder fra til politi eller barnevern om mistanken sin.