Norsk-pakistaner fengslet i Pakistan

En norsk-pakistaner fra Fredrikstad er fengslet i Pakistan etter at han dro dit for å melde svogeren sin savnet.