Spansk tråler må ut med 12,8 millioner

Den spanske tråleren «Monte Meixueiro» er fortsatt i arrest og får ikke forlate Tromsø før det er stilt en bankgaranti på 13 millioner kroner.