Skal granske konsulentbruken i Forsvaret

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har bedt Forsvarssjefen sette ned et eksternt utvalg som skal granske konsulentbruken i Forsvaret.