Brukte tiden på koranstudier

Den 28-årige mullaen og kona levde et tilsynelatende anonymt og stille liv med sin datter i den vesle leiligheten i Rinkeby.