Døpes i Kong Olavs dåpskjole

Prinsesse Ingrid Alexandra døpes i samme kjole som kong Olav ble døpt i på Sandringham slott 11. august 1903.