UDI godtar at asylsøkere ferierer i hjemlandet

Politiet skal ikke gripe inn overfor asylsøkere som ferierer i hjemlandet.