Elendig luftkvalitet i Oslo

Oslo hadde i fjor for stort innhold av svevestøv i lufta. Statens forurensningstilsyn forventer at det blir iverksatt tiltak for å bedre luftkvaliteten, men Oslo kommune har ingen planer om det.