Enda et barn smittet av E.coli-bakterien

Enda et barn er bekreftet smittet av E.coli-bakterien. Dermed er til sammen 14 barn smittet.