Elvene i fare

Hvis gasskraftutbyggingen blir stanset av et nytt stortingsflertall, vil Høyre igjen se på utbyggingen av norske elver.