Fortsatt rødgrønn sympati

Meningsmåling om hvilket regjeringsalternativ som gjør best inntrykk, viser at de rødgrønne scorer høyest - trass i dødt løp på partibarometeret.