- Greit å naske fra jobb

En av fire norske arbeidstakere synes det er greit å stjele penner og kontorrekvisita fra jobben.