Militærnektere slipper siviltjeneste

Flere hundre militærnektere kan slippe å utføre siviltjeneste fordi Stortinget har bevilget for lite penger til å avvikle køen av sivilarbeidere på venteliste.