Tok mor tilbake

Passivitet og depresjon var det slagramma Aud Stølen (75) fekk ut av rehabilitering ved ulike sjukeheimar i Bergen. Heilt til barna bestemte seg for å ta mora heim og stelle henne der.