-Barnehagebarn bør ikke pugge

-Det er ikke et problem å putte masse faktakunnskap inn i barns hjerner, men det sperrer for kreativitet senere i livet, advarer høyskolelektor i pedagogikk.