Første større sak fra kommisjonen

Incestsaken fra Bergen er den første store saken Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har besluttet skal gjenopptas.