Lederne i regjeringspartiene lovpriser samarbeidet

Ett år etter og like fornøyde. Lederne i regjeringspartiene markerte tirsdag ett års dagen for regjeringens tilblivelse med å lovprise på resultatene og samarbeidet.