Mektige ringrever

Olav Akselsen og Reidar Sandal er patente partifolk med mye makt. De går i Kjell Opseths og Grete Knudsens fotspor - men med litt mer ydmykhet.