Kong Olavs første mobil på museum

Mobilen har havnet på museum, 40 år etter at det første eksemplaret kom til Norge. Norsk Telemuseum vil vise oss utviklingen av mobiltelefonen i Norge fra 1960-årene og fram til i dag.