Slutt på trygd for Wamwere

Rikstrygdeverket har stoppet uføretrygden til den kenyanske politikeren Koigi wa Wamwere.