Stortinget sa nei til utvidet metadonbruk

Stortingsflertallet sa tirsdag nei til å liberalisere bruken av metadon og buprenorfin i behandlingen av rusmisbrukere.