Sponheim-støtte til Tromsø framfor Bergen

Landbruksminister Lars Sponheim er open for å legge hovudkontoret for den nye matforskings-giganten til Tromsø, istaden for Bergen eller Oslo.